Členství

Členství


Každý plnoprávný člen klubu TTC Lysá nad Labem se zavazuje:

1. Dodržovat stanovy klubu
2. Platit řádně příspěvky
3. Řádně reprezentovat klub ve sportovních kláních
4. Udržovat hernu v hratelném stavu
5. Pomáhat dle svých možností s organizací a provozem klubu
6. Šířit dobré jméno klubu TTC Lysá nad Labem


Každý plnoprávný člen klubu TTC Lysá nad Labem může:

1. Využívat hernu k tréninku (a to i mimo dobu, která je vyhrazena tréninkům)
2. Obdržet klíč od herny, pokud je mu více než 18 let (u mladších členů záleží na souhlasu vedení klubu)

Příspěvky klubu TTC Lysá nad Labem pro sezónu 2016/2017 byly stanoveny:

Dospělí 1400,- Kč

Mládež   900,- Kč (hráči mladší 18 let)

Důchodci 500,-Kč

Jedná se o členství ve sportovním oddílu. Hernu nelze využít k hodinám rekreačního stolního tenisu!